Kejohanan Bola Sepak MSSJ 2019

SUSUNAN PERLAWANAN
LELAKI 12

11-07
0800
Kum A

JOHOR BAHRU
0

KOTA TINGGI
0
SMKSAJ
Tamat
11-07
0800
Kum C

MUAR
0

KLUANG
6
SK BATU 3
Tamat
11-07
0945
Kum B

BATU PAHAT
1

KULAI
2
SMKSAJ
Tamat
11-07
0945
Kum D

PASIR GUDANG
2

PONTIAN
0
SK BATU 3
Tamat
11-07
1500
Kum A

SEGAMAT
0

KOTA TINGGI
6
SMKSAJ
Tamat
11-07
1500
Kum C

TANGKAK
0

MUAR
3
SK BATU 3
Tamat
11-07
1645
Kum B

PENGERANG
1

BATU PAHAT
4
SMKSAJ
Tamat
11-07
1645
Kum D

MERSING
1

PONTIAN
1
SK BATU 3
Tamat
12-07
0800
Kum A

JOHOR BAHRU
6

SEGAMAT
1
SMKSAJ
Tamat
12-07
0800
Kum C

KLUANG
3

TANGKAK
1
SK BATU 3
Tamat
12-07
0945
Kum B

KULAI
1

PENGERANG
0
SMKSAJ
Tamat
12-07
0945
Kum D

PASIR GUDANG
7

MERSING
0
SK BATU 3
Tamat
12-07
1500
Suku

KOTA TINGGI
1

MUAR
0
SMKSAJ
Tamat
12-07
1500
Suku

PASIR GUDANG
1(3)

BATU PAHAT
1(5)
SK BATU 3
Tamat
12-07
1645
Suku

KULAI
2

JOHOR BAHRU
4
SMKSAJ
Tamat
12-07
1645
Suku

KLUANG
3

PONTIAN
2
SK BATU 3
Tamat
13-07
0800
S.Akhir

KOTA TINGGI
3

BATU PAHAT
1
SMKSAJ
Tamat
13-07
0800
S.Akhir

JOHOR BAHRU
2

KLUANG
1
SK BATU 3
Tamat
13-07
1500
Ke 3/4

BATU PAHAT
0

KLUANG
1
SMKSAJ
Tamat
13-07
1500
Akhir

JOHOR BAHRU
3

KOTA TINGGI
2
SK BATU 3
Tamat