Kejohanan Bola Sepak MSSJ 2019

SUSUNAN PERLAWANAN
LELAKI 15

11-07
0800
Kum A

PASIR GUDANG
3

JOHOR BAHRU
1
KEM BT 3 A
Tamat
11-07
0800
Kum C

MUAR
3

SEGAMAT
0
KEM BT 3 B
Tamat
11-07
0945
Kum B

KULAI
2

MERSING
3
KEM BT 3 A
Tamat
11-07
0945
Kum D

KOTA TINGGI
0

PENGERANG
0
KEM BT 3 B
Tamat
11-07
1500
Kum A

TANGKAK
1

JOHOR BAHRU
3
KEM BT 3 A
Tamat
11-07
1500
Kum C

BATU PAHAT
2

SEGAMAT
0
KEM BT 3 B
Tamat
11-07
1645
Kum B

PONTIAN
0

KULAI
0
KEM BT 3 A
Tamat
11-07
1645
Kum D

KLUANG
4

PENGERANG
0
KEM BT 3 B
Tamat
12-07
0800
Kum A

PASIR GUDANG
1

TANGKAK
0
KEM BT 3 A
Tamat
12-07
0800
Kum C

MUAR
0

BATU PAHAT
1
KEM BT 3 B
Tamat
12-07
0945
Kum B

MERSING
0

PONTIAN
1
KEM BT 3 A
Tamat
12-07
0945
Kum D

KOTA TINGGI
0

KLUANG
1
KEM BT 3 B
Tamat
12-07
1500
Suku

PASIR GUDANG
4

MERSING
2
KEM BT 3 B
Tamat
12-07
1500
Suku

KLUANG
0

MUAR
1
KEM BT 3 A
Tamat
12-07
1645
Suku

PONTIAN
0(2)

KOTA TINGGI
0(4)
KEM BT 3 B
Tamat
12-07
1645
Suku

BATU PAHAT
1(1)

JOHOR BAHRU
1(3)
KEM BT 3 A
Tamat
13-07
0800
S.Akhir

PASIR GUDANG
3

MUAR
0
KEM BT 3 B
Tamat
13-07
0800
S.Akhir

KOTA TINGGI
0

JOHOR BAHRU
2
KEM BT 3 A
Tamat
13-07
1500
Ke 3/4

KOTA TINGGI
0

MUAR
1
KEM BT 3 B
Tamat
13-07
1500
Akhir

PASIR GUDANG
0

JOHOR BAHRU
1
KEM BT 3 A
Tamat