Sukan KWSP Kebangsaan 2017

Pungutan Pingat
PUNGUTAN MATA
  Pasukan Badminton Batu
Seremban
Bola
Jaring
Dart Futsal Karom Ping
Pong
Sepak
Takraw
Tenis Boling Jumlah Mata
1 IBU PEJABAT 12 9 2 12 2 5 2 9 12 12 77
2 TENGAH 9 12 7 5 12 2 9 2 9 3 70
3 SELATAN 5 2 9 7 2 12 7 7 5 5 61
4 UTARA 2 2 12 2 7 7 2 12 7 7 60
5 HUB 7 7 5 2 5 2 2 5 2 9 46
6 TIMUR 2 5 2 2 2 9 12 2 2 1 39
7 SARAWAK 2 2 2 9 9 2 2 0 2 2 32
8 SABAH 2 2 2 2 2 2 5 0 0 1 18