× Susunan/Keputusan Pingat Peserta Pemecah Rekod Buku Keputusan

☰ Menu Show/Hide table row - jsFiddle demo by yeyene
PUNGUTAN PINGAT
 PasukanP 12P 15P 18L 12L 15L 18EmasPerakGangsaJumlah
Pingat

1

MSS JOHOR42544822142424 21 14 13 48

2

MSS SARAWAK1221322711614531 17 7 18 42

3

MSS SELANGOR444211212612 14 7 9 30

4

MSS PERAK15112151321 9 5 9 23

5

MSS SABAH121113336223331 7 18 10 35

6

MSS PULAU PINANG121312111111142 6 8 9 23

7

MSS TERENGGANU1212212111 5 5 4 14

8

MSS KEDAH221211223 4 8 4 16

9

MSS KELANTAN1211111 4 3 1 8

10

MSS PAHANG2113 2 2 3 7

11

MSS NEGERI SEMBILAN11212 1 5 1 7

12

MSS PUTRAJAYA111 1 2 0 3

13

MSS KUALA LUMPUR121112 0 3 5 8

14

MSS MELAKA114 0 2 4 6

15

MSS PERLIS11 0 1 1 2

16

MSS LABUAN1 0 1 0 1